ติดต่อเรา - Contact Us

Cactus Resort & Hotel : โรงแรมแคคตัส ขอนแก่น
ที่อยู่ - Address
171/38-39 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
Tel: 0-4324-4888 Fax:  043-336655
Mobile: 08-5013-4088, 08-6451-4060
Email: cactuskkhotel@hotmail.com
Website: http://www.cactuskhonkaenhotel.com

 
   
 Copyright © 2012 C a c t u s k h o n k a e n h o t e l . All Rights Reserved